Fourniture scolaire

יעוץ פיננסי

לעמותות וגני ילדים

גני ילדים ועמותות

גני ילדים  


מסגרות חינוך לגיל הרך הן עסק חשוב ומורכב, אולם מעבר לצד הפדגוגי יש להבין כי מדובר בניהול עסק לכל דבר.
לכן בכל מסגרת כזו, ישנו צורך חשוב ביותר להתנהלות כספית נכונה על מנת שמסגרת החינוך
תוכל להגשים את המטרה לשמה היא הוקמה – חינוך לגיל הרך.
בשנים האחרונות נכנס תחום גני הילדים לסחרור ועסקים רבים בתחום נסגרים עקב התנהלות לא נכונה ורגולציה המקשה על ניהול הגן.
אנו בקבוצת עלמא מתמחים במתן שירותי ניהול וליווי לגני ילדים מבחינת הצד הכספי והבירוקרטי, כך שמנהלת הגן יכולה להשקיע את מירב המאמצים בדבר החשוב באמת והוא חינוך הילדים בגן.


עמותות


עמותות הינם צורת התאגדות בתחומים בהם המדינה מעוניינת לעודד את האזרחים לעסוק בהם, כיוון שהיא לא נותנת מענה מספיק ועל כן צורת התאגדות זו פטורה מתשלום מע"מ. תחום העמותות הוא תחום מורכב בו חלים מספר כללים הכרחיים על מנת להתנהל נכון מול מספר גורמים מרכזיים – רשם העמותות, מע"מ ומס הכנסה
אנו בקבוצת עלמא מתמחים בנושא התנהלות עמותות ועל כן יודעים ללוות עמותות משלב הקמתן ואף לסייע לעמותות קיימות להתנהל נכון ולקבל אישורים לניהול תקין 


גן ילדים כעמותה 
גנים יכולים לפעול כעמותה ולתרום בפעילותם הציבורית בתחום החינוך לגיל הרך.
המטרה העיקרית שלהם היא חינוך והתאגדות שכזו היא דרך טובה להתנהל נכון לקידום המטרה העיקרית לשמה גן ילדים קיים