Vie professionnelle numérique

ייעוץ עסקי

ובניית תוכניות עסקיות

בניית תוכניות עסקיות הינה אומנות בפני עצמה

תוכנית עסקית הינה כלי מתבקש במספר מקרים כגון: רכישת עסק חדש, הרחבת פעילות בעסק, פרויקטים בינוניים וגדולים ובדיקה עצמית לתכנון מסלול מחדש. מהותה של התוכנית  היא לשמש כמצפן ומפה בנוגע לקבלת החלטות נכונות ומושכלות.

בעזרת תוכנית עסקית אני יכול לענות לעצמי על מספר שאלות כגון: 
האם כדאי ומשתלם להיכנס להרפתקה?
אם כן מה המטרות הכדאיות ביותר לאור התוכנית והמציאות?
וכשזיהינו את המטרות כיצד נכון להגיע אליהן וממה כדאי להיזהר? 

 

כדי להכין תוכנית עסקית נכונה צריך להשתמש בארבע יכולות:


1. הבנה עסקית
היכולת להבין כיצד עסק או פרויקט מתנהל בכל רבדיו, ניהול עובדים, משמעויות אפיקי השיווק, ניהול תזרים נכון, זמני הכשרת עובדים ועד התנהלות מול כלל מוסדות ממשלתיים ובנקיים בישראל ומחוצה לה

2. יכולת ייזמית 
את עולם היזמות וקצב עבודתו חייבים להכיר על ברויים, בעלי קבוצת עלמא הינם יזמים בנפשם ואף הקימו מספר פרויקטים, כך שעולם וקצב היזמות אינם זרים להם.

3. יכולת העברת מסרים
אנו בקבוצת עלמא מבינים את החשיבות את נראותה ובהירותה של תוכנית עסקית ועל כן למרות שמדובר לרוב בתוכניות מורכבות המכילות מספר רב של פרמטרים ומשתנים, אנו בקבוצת עלמא מגישים תוכנית מפושטת ומובנת גם לאנשים ללא רקע כלכלי. כמובן שאנחנו מסבירים לעומק את מהות המספרים והמסקנות  של התוכנית העסקית אבל הייסדות מוצגים בבצורה בהירה,  בדומה לבניין שלם ומרשים המורכב מהרבה חלקים מהותיים וחשובים.

4. חשוב ביותר - יכולת אומדן סיכונים והצלחה
מה שמבדל אותנו משאר היועצים העסקים, היא החשיבות והדגש שלרוב לא ניתנים על ידי שאר נתוני השרותים, וזה לאמר כמה שיותר מדויק, מה הסיכון ומה ההצלחה של התוכנית\הפרויקט.
אנחנו מאמינים כי כל תוכנית עסקית מורכבת, חייבת לרדת בסוף לשני משתנים מהותיים על ציר ה X וציר ה Y.
כך, ניתן לאמוד בטבלה הדומה ללוח הכפל, אבל מוזנת מכלל הנתונים בתוכנית העסקית, מה רמת הסיכון שלי אם משתנה X עולה או יורד ובהתאם גם משתנה Y


לדוגמה - לאחר בניה של תוכנית המכילה את  כל העלויות, העובדים, זמני שיווק, זמני שילוח וכו', אני רוצה לדעת האם שווה לי למכור  מוצר מסוים? לכן אקח משתנה X המהווה את מחיר יחידה של המוצר 1,000 2,000 3,000 וכו' וציר ה Y יראה לי את כמות היחידות שאמכור 50, 70, 80 וכו' ובעזרת שניהם אדע במה כדי לי להתמקד, מחיר או כמות ומה הסכנה העומדת בפניי אם לא אגיע לייעד מסוים בשניהם.

תהליך העבודה בהכנת תוכנית עסקית בנוי משלושה חלקים

א. תחקור והבנת מהות התוכנית והסביבה העסקית בה הפרויקט מתבצעבתחום
ב. ירידה לפרטים והערכות מספריות מדויקות בהתאם לתחקיר ובהתאם לניסיון הלקוח ושאר עסקים בתחום, כולל סיעור מוחות להכלת כל המשתנים האפשרים כולל הערכות בנוגע להתנהלות אנושית (שעות עבודה בפועל של עובדים לדוגמה) ולהתנהלות השוק (בנושא ייבוא- חגים בסין לדוגמה)

ג. בניית תוכנית מקיפה הכוללת תחזית מספרית ותקציר מנהלים מילולי המסביר את הנחות היסוד של התוכנית המספרית וכמובן הצגת התוכנית והסברתה לעומק, כולל יעדים לפעולה הנגזרים ממנה


בעסק היסודות הם הדבר החשוב ביותר - אל תתפשרו על תוכנית עסקית 

קבוצת עלמא - מאמינים רק ב WIN WIN